© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   17.08.2015

Polonia Respirans. Opt[imo] Max[imo] Principe, Joanne III. Rege Heroe, Magnoq[ue] Duce Lithvaniae, Russiae, (...) Quietem Rerum, Cum Omni Illa Orientis Mole, Et Legionibus Scythicis, Apud Zorawno XVI. Octobr[is] Anno cIɔ Iɔc LXXVI. Stipulato

Opublikowany w Gdańsku, prawdopodobnie w drukarni Dawida Fryderyka Rhete, panegiryk ku czci Jana III Sobieskiego z okazji jego zwycięstwa w bitwie pod Żurawnem. Laudacja została napisana w dystychu elegijnym (heksametr daktyliczny katalektyczny i pentametr daktyliczny akatalektyczny) przez późniejszego burmistrza Gdańska Johanna Ernesta Schmiedena. Z okazji zwycięskiej bitwy autor wspomina także Chocim i Trembowlę, dzięki którym nastał wyczekiwany pokój. W utworze znajduje się sporo nawiązań do antyku: do Lechitów zwraca się Fortuna, wspomniana jest walka Eneasza z Turnusem, a także bogowie Janus, Jowisz i Mars.

logo POIiŚ