© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   21.11.2012

Pomnik króla Jana III w Padwie

Stanisław August ufundował w Padwie na Prato della Valle pomniki polskich królów Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Obaj rzekomo mieli być studentami padewskiej akademii (tak głoszą inskrypcje), faktycznie jednak nie studiował tam żaden z tych władców. Być może w przypadku Stefana Batorego pierwotnie mógł być zamyślany pomnik Jana Zamoyskiego (przedstawiona postać ma bowiem rysy twarzy bliskie Zamoyskiemu, zaś zupełnie niepasujące do Batorego). Z rodu Sobieskich nauki w Padwie pobierali zaś Jakub, ojciec władcy oraz Jan, jego stryj. Wydaje się, że działanie Stanisława Augusta mogło być 'intencjonalną pomyłką', zgodną z jego działaniami kultywującymi pamięć polskich monarchów, wśród których szczególnie cenił on Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego.