© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Popławski Mikołaj h. Drzewica

Popławski Mikołaj h. Drzewica (zm. 1711), biskup inflancki, kaznodzieja królewski. Po studiach w Akademii Krakowskiej przebywał na dworach magnackich; został kanonikiem poznańskim (1670), następnie warszawskim, potem dziekanem płockim.

Często wygłaszał kazania na rozpoczęcie i podczas sejmów, z okazji różnych uroczystości. Nawoływał do zgody, piętnował zrywanie sejmów, pojawiał się też w obozach konfederatów, wzywając  do pojednania, a przed wyprawą wiedeńską podkreślał niebezpieczeństwo ze strony Turków. Otrzymał od  króla Jana III biskupstwo inflanckie i piltyńskie i w obecności  rodziny Sobieskich przyjął  w r. 1685  w Warszawie święcenia biskupie. Swoją nową diecezją zajął się gorliwie, odprawił wizytację, dbał o świątynie. Często gościł na dworze królewskim, odprawiał  msze święte w związku z wydarzeniami rodziny królewskiej, brał też udział w sejmach i radach senatu, towarzyszył królowi w jego ostatnich chwilach.

W bezkrólewiu poparł najpierw kandydaturę Franciszka Ludwika Conti, potem jednak podpisał elekcję elektora saskiego Fryderyka Augusta (w Polsce zwanego Augustem II).  W r. 1702 opublikował w Krakowie zbiór swoich kazań pod tasiemcowym tytułem Stół duchowny rozlicznemi nauk zbawiennych, historyi i przykładów…potrawkami zastawiony…. W r. 1710 otrzymał nominację na arcybiskupstwo lwowskie, ale zmarł, zanim Stolica Apostolska zatwierdziła tę godność.