© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.02.2022

Popularyzacja zaawansowanych technik cyfrowej dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2005 roku współpracuje z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w zakresie rozwijania cyfrowych technik pomiarowych. Szczególnie intensywne działania na tym polu związane są z innowacyjnym rozwijaniem techniki skanowania trójwymiarowego zwanego skanowaniem z oświetleniem strukturalnym.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat muzeum współpracowało z uczelnią przy realizacji kilku projektów cyfryzacyjnych – jak na przykład wspierane przez Unię Europejską projekty Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu do praktyki muzealnej opracowanych na Politechnice Warszawskiej rozwiązań Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie stało się liderem projektów cyfryzacyjnych, w których wspiera inne krajowe instytucje kultury – na przykład w realizowanym w latach 2019–2022 projekcie „www.muzeach”.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwijaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań służących dokumentacji obiektów muzealnych (zdobytemu także we wspólnych z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) w 2015 r. w ramach współpracy Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej z pracownikami Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej stworzony został start-up Heritage Imaging sp. z o.o. Firma zajmuje się popularyzacją zaawansowanych technik optycznych w dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Współpracuje z instytucjami muzealnymi o bardzo zróżnicowanym charakterze zbiorów i potrzebach dokumentacyjnych.