© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja

Portret Jana Stanisława Kątskiego

  • Malarstwo
  • Louis de Silvestre
  • Drezno
  • ok. 1712
  • Olej, płótno
  • 80 x 64 cm
  • Wil.1279

Portret wyróżniający się wysokim poziomem artystycznym został uznany za dzieło Louis de Silvestre’a (1676-1760) ze zwzględu na bliskie analogie z pracami nadwornego malarza dworu saskiego. Reprezentuje on tzw. „wielki styl” rozpowszechniony przez sławnych malarzy francuskich – Hyacinthe'a Rigaud i Nicolasa de Largilliere’a, których Silvestre był kontynuatorem. Jan Stanisław Kątski (1685-1727) herbu Brochwicz był synem Marcina Kątskiego, generała artylerii koronnej za Jana III (zobacz kartę katalogową kolekcji: Portret Marcina Kątskiego) i antenatem od strony matki Stanisława Kostki Potockiego, twócy wilanowskiego muzeum. W wieku 25 lat osiągnął stanowisko generała ziem podolskich, piastował również urząd miecznika koronnego. Jednocześnie wykazywał uzdolnienia literackie,  tłumaczył epigramy Jean-Baptiste'a Rousseau.

Krystyna Gutowska-Dudek