© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   30.11.2015

Potrzebne dokumenty, tylko gdzie one są?

Sytuacje, w których wychodziło na jaw, że do jakiejś nagłej sprawy brakuje dokumentów, zdarzały się królewiczom Sobieskim dość często. Na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że nie tylko im. Zaczynała się wtedy wielka akcja szukania potrzebnych papierów. Z taką misją w kwietniu 1699 r. Jakub Sobieski wysłał do Żółkwi Sebastiana Sasina wojskiego i pisarza grodzkiego halickiego, by w tamtejszej bibliotece szukał dokumentów potwierdzających jego prawa do wskazanych dóbr i czym prędzej starał się je mu dostarczyć.

NGAB, F. 694, op. 4, nr 1000, k. 32: „Szukać będzie Jmc w bibliotece tamecznej papierów należących do Pomorzan, Snowicza i do całej włości pomorzanskiej na dział Królewicza JEmci Jakuba przypadłej, tudzież na Pilaszkowicze, na Brody, na Szawle i Tygienow alias Nowy Dwór, i wszytkie te papiery zgromadziwszy i spisawszy similiter [podobnie, tak samo, tzn. zrobiwszy ich kopie] Królewicowi JEmci albo jego plenipotentiario [pełnomocnikowi] odda”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Logo MKiDN