© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2020

Pożegnanie Teresy Pocheć-Perkowskiej

Teresa Pocheć-Perkowska (1932–2020) pracowała w wilanowskim muzeum od listopada 1953 r. do czerwca 2002 r. – prawie 50 lat! W pracy zawodowej koncentrowała się na badaniach historii kolekcji wilanowskiej, a szczególnie – malarstwa europejskiego. 

Od 1991 r. była dyrektorem muzeum w Wilanowie, wówczas oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, a po jego wydzieleniu z MNW w kwietniu 1995 r. – dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wiele publikowała, zwłaszcza w wydawanych przez muzeum „Studiach Wilanowskich”. Warto przypomnieć Jej artykuły Dzieje zbioru malarstwa z Rosi w galerii wilanowskiej w świetle danych archiwalnych; O badaniach nad nabytym ostatnio portretem Jana Sobieskiego; Portrety Jana III Sobieskiego i Jego Rodziny. Współpracowała także przy powstawaniu „Katalogu wystawy z okazji 300-lecia Wilanowa” w 1983 r.

Za kadencji Pani Teresy Pocheć-Perkowskiej zorganizowano w muzeum wilanowskim znakomite wystawy, którym towarzyszyły publikacje naukowe: „Tron pamiątek” w 1996 r., (z katalogiem Tron Pamiątek ku czci Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego); „Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich” w 1998 r. (katalog); „Boginie, nimfy, bachantki” w 1999 r. (katalog); „Czas przełomu tysiącleci” w 2000 r. (katalog Zegary w zbiorach wilanowskich); „Bogowie, herosi, śmiertelnicy” w 2002 r. (katalog).

Ostatnią wystawą Pani Teresy Pocheć-Perkowskiej była ekspozycja pt. „Dziecko w malarstwie” w 2004 r., prezentowana w Oranżerii wilanowskiej. Pod koniec aktywności zawodowej pracowała także nad korpusem rodu Lubomirskich. 

Pożegnanie Pani Teresy Pocheć-Perkowskiej odbędzie się w najbliższą środę 29 lipca podczas mszy św. w Kościele Bonifratrów – Zakonie Szpitalnym św. Jana Bożego, przy ul. Bonifraterskiej 2, o godz. 10.00.

Teresa Pocheć-Perkowska na zawsze zostanie w naszej wdzięcznej pamięci.