© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.04.2021

Praca w Dziale Ogrodowym | operator ciągnika i wózka widłowego | zgłoszenia do 30 czerwca

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje kandydata / kandydatki  na stanowisko: Ogrodnik – operator ciągnika i wózka widłowego

Do zadań ww. osoby będą należeć:

 • pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie, nawożenie),
 • pielęgnacja krzewów i drzew w tym żywopłotów i topiarów (podlewanie, przycinanie, formowanie, ścinanie, sadzenie, przesadzanie, stosowanie środków ochrony roślin),
 • pielęgnacja rabat, klombów i kwietników (sadzenie roślin wiosennych i letnich, czyszczenie roślin, podlewanie, nawożenie),
 • pielęgnacja nawierzchni dróg parkowych (zamiatanie, grabienie, odśnieżanie),
 • koszenie łąk i brzegów zbiorników i cieków wodnych,
 • transport materiałów ogrodniczych w tym roślin egzotycznych w pojemnikach oraz urobku na terenie Muzeum przy użyciu wózków akumulatorowych, ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepą, wózka widłowego,
 • kontrola stanu utrzymania i jakości wybranego obszaru ogrodu,
 • okresowe patrolowanie obszaru rezerwatu przyrody Morysin.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu ogrodniczym,
 • umiejętność obsługi narzędzi i sprzętów ogrodniczych (w tym elektro-nożyc, pilarek, elektrycznych wózków platformowych, wózków elektrycznych typu meleks, kosiarek spalinowych),
 • prawo jazdy kategorii B+E lub kategorii B i T,
 • uprawnienia i udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi wózka widłowego,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • elastyczność.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy przy pielęgnacji ogrodu lub parku w tym obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski, niemiecki lub francuski)
  w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez pracę na terenie zabytkowego założenia ogrodowego oraz poprzez udział w międzynarodowych programach stażowych, wspieranych przez Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE), Europejski Szlak Ogrodów Historycznych (ERHG).

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 r. mejlowo: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – Ogrodnik – Operator ciągnika i wózka widłowego)

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.