© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.01.2023

Praca w Dziale Rozwoju | zgłoszenia do 25 stycznia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA  –  ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ROZWOJU


Czym zajmuje się Dział Rozwoju?

Realizujemy innowacyjne projekty oraz partnerstwa strategiczne, organizujemy wydarzenia kulturalne i wystawiennicze. Tworzymy nową stronę internetową dla muzeum i pracujemy w obszarze komunikacji z publicznością (social media). Zajmujemy się także współpracą krajową i międzynarodową oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów. Chcesz do nas dołączyć?


Aplikuj do nas, jeśli:

 • zawsze marzyłe/-aś o tym, by pracować w miejscu związanym ze sztuką i/ lub naturą,
 • masz lub aktualnie zdobywasz wykształcenie wyższe,
 • znasz bardzo dobrze w mowie i piśmie język angielski (min. poziom B2),
 • swobodnie poruszasz się w świecie mediów społecznościowych,
 • masz doświadczenie w pracy projektowej,
 • umiesz i chcesz pracować zespołowo,
 • cenisz sobie różnorodność zadań,
 • jesteś dobrze zorganizowany/-a, potrafisz zarządzać czasem i przydzielonymi zadaniami,
 • cechuje Cię wysoka kultura osobista,
 • masz pozytywne nastawienie do świata, lubisz wyzwania i jesteś ukierunkowany/-a na poszukiwanie rozwiązań.


Twoim dodatkowym będzie:

 • swobodne poruszanie się w środowisku CMS,
 • umiejętność tworzenia prostych materiałów graficznych,
 • umiejętność robienia zdjęć i/ lub montowania prostych, kilkudziesięciosekundowych filmików na  potrzeby mediów społecznościowych,
 • doświadczenie pracy w instytucji kultury.

 

Podejmując współpracę z nami, zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
 • szansę na rozwój kompetencji i wiedzy (udział w szkoleniach i kursach),
 • szansę na doskonalenie zawodowe w trybie job shadowing poprzez wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych instytucjach partnerskich,
 • możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 • pracę w jednym z największych i najpiękniejszych muzeów w naszym kraju,
 • legitymację pracowniczą uprawniającą do bezpłatnego wstępu do polskich muzeów.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl z dopiskiem: Rekrutacja – Dział Rozwoju.

Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2023 r. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę w muzeum.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.