© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.05.2021

Praca w pałacowej księgarni | zgłoszenia do 31 lipca

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko: kasjer/kasjerka.

Zadania:

 • promowanie oraz sprzedawanie wydawnictw i pamiątek muzealnych w pałacowej księgarni,
 • telefoniczny oraz mailowy kontakt z klientem na wszystkich etapach sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży i przygotowywanie książek do wysyłki w sklepie internetowym,
 • udział w targach książki i innych imprezach branżowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe lub status studenta),
 • komunikatywna w mowie znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, terminowość.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie ze stawką godzinową 20 zł brutto,
 • elastyczny czas realizacji zlecenia,
 • realizację zlecenia w wyjątkowym miejscu w młodym i zaangażowanym zespole ludzi zakochanych w książkach i pałacu.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: mkrajewska@muzeum-wilanow.pl

Prosimy o dołączenie w CV klauzuli: ​„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu przeprowadzenia rekrutacji”.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, we wskazanym powyżej celu, wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, na potrzeby przesłania ich innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.