© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Konserwacja   Konserwacja   |   13.05.2024

Prace konserwatorskie „na żywo” w Oranżerii Pałacu Wilanowskiego

W Oranżerii Pałacu w Wilanowie rozpoczęły się wyjątkowe prace konserwatorskie przy wybranych starożytnych naczyniach z kolekcji wilanowskiej. Działania te towarzyszą wystawie „Okno na świat” zorganizowanej przez OmenaArt Foundation, poprzedzającej Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY. Oranżeria stała się tymczasową pracownią dla konserwatorów dzieł sztuki, z których każdy wykona zabiegi przy innym zabytku ze zbioru ceramiki starożytnej. Przewidujemy przeprowadzenie prac w pełnym zakresie, w zależności od stanu zachowania obiektów. W wybrane dni działania specjalistów można oglądać „na żywo”. To świetna okazja do poznania warsztatu konserwatorskiego „od podszewki", a także do rozmów na interesujące widzów tematy. Serdecznie zapraszamy!

Zakresem prac konserwatorskich w Oranżerii zostały objęte wybrane starożytne naczynia ceramiczne z historycznej kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Część z nich pochodzi z Grecji, inne zostały pozyskane z terenu południowej Italii. Najcenniejszym eksponatem w tym zespole jest amfora nolańska, dotychczas pokazywana w Wielkiej Sieni Pałacu Wilanowskiego. Wszystkie wytypowane zabytki są jednymi z najznakomitszych przykładów ceramiki starożytnej w kolekcji wilanowskiej ze względu ich na jakość oraz związek z osobą Stanisława Kostki Potockiego, twórcy Muzeum w Wilanowie, które zostało udostępnione publiczności 5 sierpnia 1805 r.

Eksponaty te zostaną oczyszczone z zabrudzeń, nawarstwień mineralnych i wykwitów solnych. Ubytki i brakujące fragmenty, które są możliwe do zidentyfikowania, zostaną w trakcie konserwacji uzupełnione. W przypadku amfory nolańskiej niezbędne jest również skorygowanie dawnych reperacji poprzez rozklejenie i ponowne poprawne sklejenie jej trzynastu fragmentów. Uzupełnienia zostaną wykonane z masy imitującej czerep i kolor ceramiki. Retusz kolorystyczny na uzupełnieniach i odtworzenie warstwy kolorystycznej imitującej czarny firnis będzie przedmiotem dalszych uzgodnień z opiekunami obiektów. Decyzje zostaną podjęte indywidualnie dla każdego naczynia. Będą one dotyczyć pozostawienia uzupełnień formy w kolorze terakoty (czerepu) lub nałożenia imitacji firnisu na niektóre partie, pierwotnie w jednym kolorze - pofirnisowane.

Plan działań konserwatorskich zakłada wykonywanie prac przy ośmiu eksponatach przez trzy konserwatorki dzieł sztuki. Prace są realizowane wymiennie, ze względu na niezbędne przerwy technologiczne, według autorskiego programu opracowanego indywidualnie dla każdego obiektu. Kluczowe etapy są dokumentowane opisowo i fotograficznie. Wśród obiektów, które zostaną poddane konserwacji, obok amfory nolańskiej zdobionej czerwonofiguralnie, znalazły się: situla czerwonofigurowa z poruszającą sceną przedstawiającą biegnącą Menadę i młodzieńca w chitonie, czerwonofigurowy lekyt aryballosowy, zdobiony z przodu postacią kobiecą w ruchu, a z tyłu palmetą, oraz co najmniej 3 inne zabytki. Wszystkie datowane są na V - III w. p.n.e.

Prace pokazowe są już realizowane i potrwają do końca trwania wystawy „Okno na świat”, czyli do 25 czerwca 2024 r. Wystawę i działania konserwatorów można oglądać codziennie w godz. 10-18 w Oranżerii Pałacu Wilanowskiego. Dokumentacja z wykonanych prac zostanie dostarczona do Muzeum w terminie do 30 lipca 2024 r.

Mecenasem prac konserwatorskich jest Omenaa Foundation, za co serdecznie dziękujemy.