© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.09.2017

Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu

Zanim zrealizowane zostaną prace remontowe na I piętrze zabytkowego obiektu, konieczne jest uprzednie zabezpieczenie wystroju Galerii Ogrodowych i Lapidarium. Jego stan, zgodnie z fachową oceną i wykonanymi badaniami, jest niestety bardzo zły, a nawet miejscowo zagrażający jego istnieniu. Zabezpieczenia i zachowania wymagają przede wszystkim polichromowane sztukaterie o niestabilnych elementach konstrukcyjnych, z których niektóre poodpadały na skutek korozji uchwytów. Konieczne jest także utrwalenie fresków, wykonanych przez Michała Anioła Palloniego, cenionego florenckiego artystę. Stanowią one przykład sztuki najwyższej klasy, a obecnie mają niestety znacznie osłabioną strukturę tynków i warstw malarskich o zróżnicowanym stopniu zniszczenia. Tylko natychmiastowa interwencja może spowodować zachowanie dla przyszłych pokoleń tych unikatowych, historycznych kompozycji. Warto wskazać, że zaplanowane w tym zakresie prace są drugim etapem rozpoczętych już działań konserwatorskich. Wykonywane od 2005 r. badania dekoracji galerii pozwoliły na uzyskanie stosownych informacji i skonstruowanie programu zabezpieczenia ich przed dalszą destrukcją, a także szerszego programu ich odrestaurowania.

W ramach zadania wykonane zostanie również zabezpieczenie dekoracji stropów m.in. przez podstemplowanie, co ma zapobiec ich zniszczeniu w trakcie remontu górnych kondygnacji. Muzeum planuje również kompleksową wymianę zniszczonych okien, znajdujących się w galeriach na parterze pałacu, wobec czego zabezpieczenie sztukaterii i fresków jest niezbędne. 

Pierwszy etap prac w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium rozpocznie się zatem od konserwacji, dokumentacji i zabezpieczenia dekoracji stropów i faset. Spękana i rozwarstwiona powierzchnia fresków pokryta jest nieoryginalnymi warstwami, pochodzącymi z wielokrotnych renowacji przeprowadzonych po II wojnie światowej. Również powierzchnie elementów rzeźbiarsko-sztukatorskich pokryte są nieoryginalnymi warstwami farby. Obecnie wyprawy i masy sztukatorskie oraz ich uzupełnienia i rekonstrukcje są znacznie osłabione, spękane, z widocznymi rozwarstwieniami farby. Określenie stopnia nałożenia warstw wtórnych i oryginalnych oraz zasięgu zniszczeń będzie możliwe dopiero w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich. Po realizacji tego etapu oraz zabezpieczeniu wystroju rozpoczną się modernizacja i remont sal na pierwszym piętrze pałacu.

Logotypy POIiŚ3