© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prace konserwatorskie w Gabinecie o Trzech Oknach

To niewielkie pomieszczenie znajdujące się na pierwszej kondygnacji korpusu głównego pałacu powstało w czasach króla Jana III w trakcie drugiego etapu rozbudowy pałacu, ok. 1683 r.

Prace konserwatorskie w Gabinecie o Trzech Oknach rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zabytku. Na sztukateriach wykonano odkrywki stratygraficzne, pomocne w rozpoznaniu warstw oryginalnych i późniejszych ingerencji. Następnie usunięto przemalowania i wtórne gipsowe kity z płaskorzeźbionej fasety.

Po tych zabiegach przygotowawczych wykonano nowe kity, opracowano ich powierzchnię oraz wzmocniono strukturalnie konstrukcję tynków. Podobnie jak w Sali Uczt przeprowadzono także dwojakiego rodzaju zabiegi uzupełniające dekorację malarską: retusz znakiem graficznym oraz częściową rekonstrukcję. Ponadto wykonano czasochłonne przygotowania powierzchni pod złocenia, które następnie zrekonstruowano.

Prace konserwatorskie w Gabinecie o Trzech Oknach zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl. Logo POIiŚ