© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.08.2023

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Sieni Dolnej, Sypialni Pani i Klatce Żeliwnej

Pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich na parterze północnego skrzydła Pałacu Wilanowskiego – w Sypialni Pani i w klatce z żeliwnymi schodami – zakończył się 12 września 2023 r.

W tych pomieszczeniach zdemontowano i skatalogowano elementy drewnianych podłóg wraz z mazerowanymi cokołami. W Sypialni Pani wyreperowano podłoże pod podłogę i zabezpieczono powierzchnię po demontażu obu podłóg. Zdemontowano także m.in. zabytkowe mazerowane drzwi prowadzące na klatkę schodową, a także stolarkę okienną i XIX-wieczny marmurowy parapet. Do specjalistycznych badań składu przekazano próbki m.in. tynków i warstw malarskich. Wykonano także odkrywki stratygraficzne oraz architektoniczne, analizę stanu zachowania poszczególnych obiektów, w tym mapowanie rozwarstwień tynków na powierzchni ścian, fasety i sufitów.

Po demontażu flokowanych XIX-wiecznych tapet wykonano pogłębione odkrywki architektoniczne na ścianie południowej. To pozwala badać najstarsze partie muru i relikty zabytkowych XVIII-wiecznych tynków. Wybrano także fragment brytu, który został przesłany do Francji, do firmy wyspecjalizowanej w rzemieślniczym rekonstruowaniu tapet według historycznych wzorów.

Pozostałe dwie pary drzwi do sąsiednich pomieszczeń oraz mazerowane partie ścian w Sypialni Pani są w trakcie oczyszczania z wtórnych warstw farb. Prowadzone są też prace techniczne przy oryginalnych tynkach na powierzchni ścian. Wykonano m.in. projekt rekonstrukcji fryzu zgodnie z XIX-wiecznym wzorem i dopracowano jego wizualizację cyfrową w formie rysunku oraz wydruku 3D.

Sypialnia Pani jest pomieszczeniem, do którego publiczność będzie wchodziła bezpośrednio z lobby przy windzie. Przylega do niej dwukondygnacyjna klatka z żeliwnymi schodami, a dalej, w ciągu komunikacyjnym – Sień Dolna. Wnętrza te są obszarami komunikacyjnymi pomiędzy dziedzińcem, parterem a piętrem Pałacu Wilanowskiego.

Projekt „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskie w pomieszczeniach Sieni Dolnej, Sypialni Pani i Klatce Żeliwnej Pałacu Wilanowskiego – etap I” jest realizowany w ramach dotacji celowej udzielonej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dziękujemy!Prace konserwatorsko-restauratorskie w Sieni Dolnej, Sypialni Pani i Klatce Żeliwnej – I etap 

Północne skrzydło pałacu jest obecnie zamknięte dla zwiedzających, a powodem są prace modernizacyjne w salach na piętrze, gdzie powstanie nowa galeria wystaw czasowych. Przy okazji prac budowlanych podjęte zostały też działania konserwatorsko-restauratorskie w historycznych wnętrzach znajdujących się na parterze.

Dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywrócony zostanie XIX-wieczny wystrój i charakter dekoracji w Sypialni Pani. W sąsiadującej z nią klatce z żeliwnymi schodami przeprowadzone będą niezbędne naprawy przy drewnianej posadzce, której poziom zostanie obniżony w obu pomieszczeniach. Znajdzie się tu także nowoczesna winda. Prace rozpoczęto z końcem lipca 2023 r.

Wcześniej, już w 2021 r., ze ścian Sypialni Pani zdjęto zniszczone tkaniny i odsłonięto fragmenty cennych XIX-wiecznych tapet. Odkrywki na cokołach imitujących boazerię ujawniły, że pod jednorodną szaro-białą warstwą farby olejnej znajduje się dawna malarska dekoracja mazerunkowa, imitująca słoje drewna. Odnalezione ślady pierwotnego wystroju tego wnętrza korespondują z zabytkową dekoracją sąsiadującej klatki schodowej.

Kontynuacja badań architektonicznych i konserwatorskich rozpoczętych w 2021 r. pozwoli lepiej zrozumieć historię przemian, jakie zaszły w skrzydle północnym od XVIII wieku. W latach 60. XX wieku dokonano tu wielu głębokich przekształceń, m.in. usuwając część XIX-wiecznego wystroju. Konserwatorzy precyzyjnie udokumentują obszary zachowanej oryginalnej dekoracji i elementy wtórne. Decyzje o ich pozostawieniu lub usunięciu będą podejmowane komisyjnie.

Konserwatorzy planują odsłonić spod przemalowań mazerunkową dekorację na ścianach i na drzwiach, zdjąć ze ścian relikty wzorzystych papierowych obić ściennych i zabezpieczyć je w Magazynie Zbiorów, a w ich miejsce zamontować wierne rekonstrukcje.

W miejscu istniejącego współczesnego gzymsu zostanie zrekonstruowany polichromowany sztukatorski fryz. Podstawą tej rekonstrukcji będzie dokumentacja fotograficzna sprzed 1955 r. oraz analogiczny fryz z pomieszczenia na pierwszym piętrze. W wyniku tych prac poprawi się stan sufitu oraz kamiennych i metalowych elementów wystroju oryginalnego kominka i parapetu.

Prace wykona Konsorcjum złożone z trzech firm, wyłonionych w przetargu:

- Pokorni Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Maria Pokorna-Paruszkiewicz, Pavol Pokorny S.C. - Lider konsorcjum,

- Pracownie Projektowe DMM CO sp. z o.o. Magdalena Mazur-Stępka - Partner,

- Maciej Baran Konserwacja Zabytków.

Prace konserwatorsko-restauratorskie w pomieszczeniach Sieni Dolnej, Sypialni Pani i Klatce Żeliwnej Pałacu Wilanowskiego – etap I są realizowane w ramach dotacji celowej udzielonej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dziękujemy!

Prace te są kontynuacją ratunkowych działań konserwatorskich rozpoczętych w 2021 r. na potrzeby inwestycji Muzeum, jaką jest modernizacja skrzydła północnego pałacu i montaż windy, co pozwoli na udostępnienie publiczności piętra pałacu wraz z Galerią Wystaw Czasowych. Sypialnia Pani jest pomieszczeniem, do którego publiczność będzie wchodziła bezpośrednio z lobby przy windzie, przylega do niej dwukondygnacyjna klatka z żeliwnymi schodami, a dalej, w ciągu komunikacyjnym – Sień Dolna. Wnętrza te są obszarami komunikacyjnymi pomiędzy dziedzińcem, parterem a piętrem pałacu.