© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.06.2022

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Domu Ogrodnika wraz z murem, od strony miasta, zapewniającym bezpieczeństwo części muzealnej nieruchomości za Oranżerią

W grudniu 2022 roku zakończono remont i przebudowę Domu Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowę ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
W ramach zadania zrealizowano prace budowlane w celu zabezpieczenia zabytkowej substancji budynku Domu Ogrodnika wraz z ogrodzeniem murowanym przy ul. Biedronki. Budynek wykazywał widoczne oznaki zużycia, spotęgowane jego intensywnym użytkowaniem. W związku z tym konieczne było wykonanie szeregu prac mających na celu wzmocnienie jego konstrukcji oraz poprawę ogólnego zewnętrznego stanu technicznego. 
Wyremontowano elewacje, pokrycia dachowe wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej, przywrócono pierwotny stan i estetykę kominów Wykonano też remont zadaszenia tarasowego wraz z podestem przed głównym wejściem, remont stolarki drzwiowej zewnętrznej i instalacji odgromowej, a także wykonano izolację termiczną stropu poddasza oraz fundamentów. 
W ramach zadania wyremontowano zabytkowe ogrodzenie wraz z posadowieniem oraz wykonano nową bramę techniczną otwierająca wjazd z ul. Biedronki,  

Zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Domu Ogrodnika wraz z murem, od strony miasta, zapewniającym bezpieczeństwo części muzealnej nieruchomości za Oranżerią” uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 2 275 000,00 zł.