© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.06.2022

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Domu Ogrodnika wraz z murem, od strony miasta, zapewniającym bezpieczeństwo części muzealnej nieruchomości za Oranżerią

W maju 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Domu Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie zabytkowej substancji budynku Domu Ogrodnika wraz z ogrodzeniem murowanym przy ul. Biedronki. 
Obecnie budynek wykazuje widoczne znaki zużycia, spotęgowane jego intensywnym użytkowaniem. W związku z tym konieczne jest wykonanie szeregu prac mających na celu wzmocnienie konstrukcji budynku oraz poprawę jego ogólnego zewnętrznego stanu technicznego. 
Zaplanowane prace przewidują remont elewacji, remont pokrycia dachowego wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej, przywrócenie pierwotnego stanu i estetyki kominów, remont zadaszenia tarasowego wraz z podestem przed głównym wejściem, remont stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji odgromowej, a także wykonanie izolacji termicznej stropu poddasza oraz izolacji fundamentów. 
W ramach zadania zaplanowane jest również wykonanie prac remontowych zabytkowego ogrodzenia wraz z posadowieniem oraz wykonanie nowej bramy technicznej wraz z nowym zjazdem z ul. Biedronki,  

Zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Domu Ogrodnika wraz z murem, od strony miasta, zapewniającym bezpieczeństwo części muzealnej nieruchomości za Oranżerią” uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 2 275 000,00 zł.