© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.01.2020

Prezentacja książki Jana K. Ostrowskiego „Portret w dawnej Polsce” | 23 stycznia

Spotkanie z prof. Janem K. Ostrowskim dot. jego książki „Portret w dawnej Polsce” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się w 23 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Sali Białej pałacu wilanowskiego.

W rozmowie wzięli udział prof. Wojciech Kriegseisen i prof. Przemysław Mrozowski oraz Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który tak rekomenduje wspaniałą, liczącą 496 stron i 589 ilustracji monografię:

Prof. Jan Ostrowski uczy nas uważności w patrzeniu na dawne dzieła. Pokazuje, jak czytać i interpretować portrety w odniesieniu do czasów, w których powstały, zwraca uwagę na detale decydujące o przesłaniu dzieła. Przypomina o złożonym problemie relacji pomiędzy artystą, fundatorem, portretowanym a widzem. Wskazuje na wizerunki wyrażające parenetyczną intencję w eksponowaniu społecznych ról osób portretowanych, o czym warto pamiętać zwłaszcza w kontekście złożonej hierarchii staropolskich urzędów.

Na spotkaniu pośród wielu gości, w tym historyków, historyków sztuki i literaturoznawców, obecny był także wiceminiser kultury Jarosław Sellin. Zgromadzeni goście podkreślali zarówno walory merytoryczne książki, będącej pierwszą od ok. 70 lat tak rozległą publikacją nt. portretu polskiego po „Polskim malarstwie portretowym” prof. Tadeusza Dobrowolskiego, jak i jej przygotowanie edytorskie i graficzne, zapewniające przyjazną lekturę tekstu korespondującego z licznym ilustracjami.