© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.06.2018

Problemy z realizacją zadania „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”

„Źle się dzieje w państwie duńskim” – ten, pochodzący z „Hamleta” Williama Szekspira cytat świetnie oddaje aktualny stan wydarzeń, które niestety dotknęły realizację zadania nr 4 – Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii. Z winy Generalnego Wykonawcy prac, niedotrzymany został termin zakończenia działań zaplanowanych dla tego zadania. Jednocześnie, zagrożone jest również wykonanie 100% zaplanowanych i przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a przez to osiągnięcie zakładanych efektów.

W związku z powyższą, dość poważną sytuacją, Muzeum podejmuje obecnie stosowne działania formalne i prawne w celu zabezpieczenia interesu publicznego, a przede wszystkim osiągnięcia przewidzianych w umowie dofinansowania założeń projektowych.

Mamy nadzieję, że w kolejnej informacji z placu budowy będziemy mogli przekazać lepsze wieści, a być może nawet wiadomość o szczęśliwym rozwiązaniu powstałych problemów.

logotypy POIiŚ3