© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.12.2015

Program MKiDN „Rozwój Infrastruktury Kultury”

logo MKiDN

W listopadzie 2014 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania na pomoce dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury”. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie.

Celem projektu była poprawa dostępności dla osób z uszkodzonym słuchem oraz minimalizacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki dofinansowaniu udało się kupić program do symultanicznego przekładu tekstowego, który ma być jednym z rozwiązań służących likwidacji barier, na jakie napotykają osoby słabosłyszące. Program jest jednym z najnowszych rozwiązań, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą aktywnie uczestniczyć m.in. w konferencjach.

Z myślą o minimalizacji barier architektonicznych i poprawie dostępności przestrzeni wystawienniczej dla osób z niepełnosprawnością ruchową udało się kupić schodołaz, który stanowi jedno z optymalnych rozwiązań, jakie dość swobodnie można wproawdzać w przestrzeni historycznej.

Wszystkie działania wpisują się w założenia zawarte w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakończył się w grudniu 2015 r.