© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   13.05.2015

Projekt dekoracji utworu literackiego (?) z okazji elekcji Jana III Sobieskiego

Projekt o kolistym kształcie: dwie gałązki tworzą triumfalny wieniec, którego wnętrze wypełnia pagórkowaty krajobraz. W centrum kompozycji unosząca się nad ziemią tarcza ukazana z profilu. Z jej lustra spoziera płaskorzeźbiona głowa satyra, bordiurę pokrywa ornament roślinny. Po bokach tarczy skłębione, ciężkie chmury. Pod gałązkami napis: MISSVS IN SALVTEM (wysłany dla ocalenia).

U dołu karty tekst: ALLVD. AD PELTAM AEREAM E COELO IN MANVS NUMAE REGIS ROM. DELAPSAM.  PLUTARCH. IN NVM. (Plutarch, Żywot Numy Pompiliusza). Odnosi się on do spiżowej tarczy, która spadła z nieba w ręce Numy, króla Rzymu, dla ochrony miasta przed zarazą. Cudowne pojawienie się tarczy łączyło się z przepowiednią dalszego trwania i potęgi Rzymu. Tu stanowi aluzję do tarczy Janina, a przez to do Jana III Sobieskiego. Jego pojawienie się przyniosło Rzeczypospolitej ratunek. Rysunek sygnowany w ligaturze HD.

Rysunek jest częścią zbioru Serenissimo Et Potentissimo Principi Ac Domino Ioanni Summas Propteratq[ue] Heroicas Virtutes Dei Hominumq[ue] Consensu Ad Regni Sarmatici Fastigium Delecto Inter Inaugurales Inclamationes Emblema Hoc […] Sacrat Godefr[idus] de Peschvitz.