© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   13.05.2015

Projekt dekoracji utworu literackiego (?) z okazji elekcji Jana III Sobieskiego

Projekt o kolistym kształcie: dwie gałązki tworzą triumfalny wieniec, którego wnętrze wypełnia rozległy krajobraz. W jego głębi widoczne ufortyfikowane miasto. Na pierwszym planie dominuje pokazana z profilu tarcza, trzymana przez uzbrojonego mężczyznę. Poniżej napis TVETVR ET ARCET (czuwa i poskramia). Trzymający tarczę czuwa nad bezpieczeństwem kraju i poskramia wroga. Zapewne dlatego jaśnieje ziemski krajobraz, pomimo unoszących się w górze groźnych, burzowych chmur. Kompozycja sygnowana Hin. Duwen 1674.

Rysunek jest częścią zbioru Serenissimo Et Potentissimo Principi Ac Domino Ioanni Summas Propteratq[ue] Heroicas Virtutes Dei Hominumq[ue] Consensu Ad Regni Sarmatici Fastigium Delecto Inter Inaugurales Inclamationes Emblema Hoc […] Sacrat Godefr[idus] de Peschvitz.