© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.09.2016

Projekt Folwark – efekty warsztatów architektonicznych

Folwark wilanowski to przestrzeń wymagająca rewitalizacji z poszanowaniem historycznego krajobrazu Wilanowa oraz otwarcia na problemy współczesnej urbanistyki. To miejsce, które ma służyć mieszkańcom Warszawy i publiczności muzeum. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w XVIII-wiecznym spichlerzu i przestrzeni wokół dawnego browaru (wykorzystywany do niedawna jako ratusz dzielnicy Wilanów) pragnie stworzyć miejsce otwarte na działania edukacyjne, rekreację i które będzie przybliżać dziedzictwo kulturowe rezydencji królewskiej, historię folwarku wilanowskiego i dawne rzemiosła.

W dniach 14–15 października 2016 r. w wilanowskim pałacu architekci i edukatorzy z Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Holandii i Polski poprowadzili rodzinne warsztaty edukacji architektonicznej – Projekt Folwark. We wspólnym projektowaniu wzięły udział rodziny z dziećmi oraz młodzież. Zapraszamy do zapoznania się z efektami ich pracy.

Uczestnicy warsztatów poznali historię powstania i rozbudowy folwarku. Analizując historyczne plany rezydencji wilanowskiej, odkrywali zmiany, jakim podlegał teren wokół pałacu. Zbadali, jak przestrzeń historycznego folwarku jest powiązana z miastem i co decyduje o charakterze architektury folwarcznej. Dyskutowali, co dla nich, dzieci i młodzieży, jest szczególnie cenne w tym miejscu, i jak chcieliby, żeby ta przestrzeń wyglądała w przyszłości. Przy wsparciu architektów uczestnicy warsztatów przełożyli własne pomysły na Projekt Folwark. Efektem ich prac jest publikacja, która stanowi niezwykłą pamiątkę odkrywania przestrzeni wilanowskiego folwarku. Zawiera ona rys historyczny, rozmowę z Elżbietą i Jackiem Kozłowskimi, byłymi mieszkańcami dóbr wilanowskich, oraz warsztatowe koncepcje zagospodarowania.

Architekci i edukatorzy prowadzący warsztaty: Pia Rasmussen (Dania), Luise Josephine Rathje (Dania), Cristina Llorente (Hiszpania), Magdalena Rajeva (Bułgaria), Marcel Musch (Holandia), Dariusz Śmiechowski (Polska), Zbigniew Domagalski (Polska), Anna Bąk (Polska) i Katarzyna Domagalska (Polska).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Organizator warsztatów: Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project

Współorganizatorzy: Dzielnica Wilanów, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja Wspólnie LafargeHolcim, Duński Instytut Kultury

Koordynacja: Katarzyna Domagalska. Współpraca: Jolana Bosca, Kinga Walczyńska, Hubert Wójcicki. Eksperci merytoryczni: Aleksandra Głowacz, Urszula Rukat, Dariusz Śmiechowski

Partner: Koło-Geberith. Partner merytoryczny: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Stowarzyszenie Playce