© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.10.2018

Projekt „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”

Projekt „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Projekt realizowany jest przez firmę informatyczną Softwerely, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr  RPMA.01.02.00-14-5780/16. Jego rezultatem jest platforma służąca integracji systemów monitoringu parametrów środowiskowych, rozbudowie systemów nadzorujących identyfikację zmian, np. liczby turystów czy zapylenia, oraz wspólnej wizualizacji tych systemów. Stała kontrola tych parametrów jest niezbędna w ochronie dóbr dziedzictwa kulturowego.

Stworzona w ramach projektu platforma dostosowana jest do monitoringu prewencyjnego w muzeach, a w szczególności muzeach rezydencjalnych. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest pierwszym polskim muzeum posiadającym taki system.

Projekt został wyróżniony przez Podjednostkę Mazowiecką jako jeden z najlepszych realizowanych na Mazowszu. Zespół realizujący założenia tego projektu miał okazję przedstawić swoje wyniki i działanie platformy wraz z całym systemem na 9. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbywało się w dniach 17–18 października 2018 r. w Warszawie.  Organizatorem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Więcej o projekcie na stronie Softwarely.pl.

logo WOLF

UE EFRR mazowsze