© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.11.2019

„Muzeum przedsiębiorcze – muzeum kreatywne” | projekt Erasmus+

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy projekt „Muzeum przedsiębiorcze – muzeum kreatywne” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Uczenie się przez całe życie

Przedsiębiorczość i kreatywność to niewątpliwie kompetencje przyszłości. Chęć ich pielęgnowania – wśród pracowników i odbiorców –  wpływa także na rozwój naszego muzeum. Zależy nam na podejmowaniu inicjatyw adresowanych do szerokiej publiczności, które będą miały charakter kreatywny i angażujący. Ważny jest dla nas rozwój form aktywizujących, warsztatowych, zgodnych z zasadami neurodydaktyki i uczenia się przyjaznego mózgowi. Chcemy sprzyjać i tworzyć działania oparte o metodologie i narzędzia, dzięki którym można jak najpełniej wykorzystać potencjał umysłu, wzmocnić i zwiększyć jego sprawność, przez co nauka jest ciekawa i angażująca. Bliska jest nam idea uczenia się przez całe życie. Chcemy ją realizować poprzez rozwój programu warsztatów dawnych rzemiosł. Aby to się udało, potrzebujemy wymiany wiedzy i doświadczeń z miejscami, które taką formę aktywności już z powodzeniem prowadzą.

Rozwój kompetencji

W projekcie wezmą udział pracownicy i współpracownicy naszego muzeum. Podczas  siedmiodniowych wyjazdów do instytucji partnerskich będą obserwować pracę i stosowane rozwiązania w zakresie tworzenia, prowadzenia i organizowania warsztatów rzemieślniczych. Uczestnicy projektu pomimo posiadanego już doświadczenia będą rozwijali swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności, tworzenia rozwiązań wykraczających poza znane schematy i reguły, umiejętności pracy w zespołach międzynarodowych.

Co stanie się możliwe dzięki projektowi?

Dzięki temu, że pracownicy i współpracownicy muzeum będą mieli szansę podnieść swoje kompetencje, nawiązać międzynarodowe kontakty i wymienić się doświadczeniami, będzie możliwe opracowanie strategii rozwoju warsztatów rzemieślniczych. Szczególnie zależy nam na działaniach stworzonych dla osób dorosłych, zainteresowanych dawną kulturą i tradycyjnymi technikami, jak również do tych, które dzięki uczestnictwu w aktywnych formach edukacji nieformalnej chcą zachować dobrą kondycję umysłu.

Jak długo będziemy realizować projekt?

Rozpoczęliśmy go 4 listopada 2019 r., a zakończymy 3 stycznia 2021 r.

Logo Erasmus+