© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.11.2019

„Muzeum przedsiębiorcze – muzeum kreatywne” | projekt Erasmus+

Projekt „Muzeum przedsiębiorcze – muzeum kreatywne” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Uczenie się przez całe życie

Przedsiębiorczość i kreatywność to niewątpliwie kompetencje przyszłości. Chęć ich pielęgnowania – wśród pracowników i odbiorców –  wpływa także na rozwój naszego muzeum. Zależy nam na podejmowaniu inicjatyw adresowanych do szerokiej publiczności, które będą miały charakter kreatywny i angażujący. Ważny jest dla nas rozwój form aktywizujących, warsztatowych, zgodnych z zasadami neurodydaktyki i uczenia się przyjaznego mózgowi. Chcemy sprzyjać i tworzyć działania oparte o metodologie i narzędzia, dzięki którym można jak najpełniej wykorzystać potencjał umysłu, wzmocnić i zwiększyć jego sprawność, przez co nauka jest ciekawa i angażująca. Bliska jest nam idea uczenia się przez całe życie. Chcemy ją realizować poprzez rozwój programu warsztatów dawnych rzemiosł. Aby to się udało, potrzebujemy wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi zespołami i instytucjami kultury, które taką formę aktywności już z powodzeniem prowadzą.


Rozwój kompetencji

W projekcie wzięli udział pracownicy i współpracownicy naszego muzeum. Podczas tygodniowych wyjazdów do instytucji partnerskich uczestnicy projektu obserwowali pracę i stosowane rozwiązania w zakresie tworzenia, prowadzenia i organizowania warsztatów rzemieślniczych. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje przedsiębiorczości, kreatywności, projektowania rozwiązań wykraczających poza znane schematy i reguły, a także umiejętności pracy w zespołach międzynarodowych.

Partnerzy projektu

Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs (Łotwa) http://brivdabasmuzejs.lv/
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Szwecja) https://www.kulturen.com/
Muzeul National al. Satului "Dimitrie Gusti" (Rumunia) https://muzeul-satului.ro
Frilandsmuseet National Musem of Denmark (Dania) https://natmus.dk/museer-og-slotte/frilandsmuseet/

Co stanie się możliwe dzięki projektowi?

Dzięki temu, że pracownicy i współpracownicy muzeum mieli szansę podnieść swoje kompetencje, nawiązać międzynarodowe kontakty i wymienić się doświadczeniami, będzie możliwe rozwijanie oferty edukacyjnej muzeum, zwłaszcza tej ukierunkowanej na odtwarzanie dawnych rzemiosł. Szczególnie zależy nam na projektach stworzonych dla osób dorosłych, zainteresowanych dawną kulturą i tradycyjnymi technikami wytwórczości, jak również na dotarciu do tych osób, które dzięki uczestnictwu w aktywnych formach edukacji nieformalnej chcą zachować dobrą kondycję umysłu.

Jak długo trwał projekt?

Projekt rozpoczęliśmy 4 listopada 2019 r. i zakończyliśmy 3 listopada 2022 r.

Tutaj możesz zapoznać się z relacją uczestników projektu: https://epale.ec.europa.eu/en/node/329367

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas:

aczarnecka[at]muzeum-wilanow.pl
mpiaskowska[at]muzeum-wilanow.pl

Logo Erasmus+