© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.04.2019

Projekt POPC „www.muzeach”

Projekt pod tytułem „www.muzeach” realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. ma na celu powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należą do nich: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji (cyfryzacji) i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów. Głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych różnego rodzaju z wielu muzeów w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – a przez to poprawa dostępu do oferowanych przez uczestników projektu zasobów kultury w formie cyfrowej. Jest on zgodny z celem szczegółowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: cyfrową dostępnością i użytecznością informacji sektora publicznego. Zasoby kultury posiadane przez muzea – narodowe instytucje kultury – zgodnie z definicją stanowią informacje sektora publicznego.

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, naukowcy, wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, muzealnicy, hobbyści i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową i rodzinną edukację kulturową. Jest ona postrzegana jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

Łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego umożliwią:

  • udostępnienie informacji o zbiorach w ramach cyfrowych kolekcji muzeów (wizerunki wraz z opisami zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej, w tym także w systemie informacji geograficznej – GIS);
  • strona WWW z multiwyszukiwarką integrującą rozproszone zasoby instytucji partnerskich (zgodnie z zaleceniem Światowej Rady Muzeów ICOM).

Poprzez działania digitalizacyjne, a także wdrożenie innowacyjnych metod udostępniania zwiększona zostanie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC