© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.01.2015

Projekt Winckelmann – Potocki

„Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki. Mistrzowie i uczniowie” to polsko-niemiecki projekt badawczy realizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Winckelmann-Gesellschaft E.V. mit Winckelmann-Museum w Stendal i Franckesche Stiftungen zu Halle, obejmujący badania nad działalnością Winckelmanna i Potockiego oraz ich wpływem na formowanie edukacji kulturowej i muzealnej w Europie Centralnej w końcu XVIII i 1. poł. XIX w.

Głównym celem projektu jest opracowanie dzieła Stanisława Kostki Potockiego oraz rozpoznanie intelektualnych relacji łączących go z Johannem Joachimem Winckelmannem (1717–1768), niemieckim historykiem sztuki i archeologiem. Różnorodne działania stanowią przygotowanie do zaplanowanego na 2017 r. międzynarodowego jubileuszu 300. rocznicy urodzin Winckelmanna oraz 250-lecia jego śmierci w 2018 r.

Projekt łączy badania archiwalne, interpretację rękopisów i dokumentację, prace redakcyjne i interpretację danych historycznych. Do tej pory odbyły się seminarium (2013) i konferencja (2014), na których zaprezentowano dotychczasowy stan badań. Trwa przekład pism Stanisława Kostki Potockiego na niemiecki, a pism Johanna Joachima Winckelmanna – na polski.

Na całym świecie organizowane są konferencje i seminaria oraz wystawy z okazji 300-lecia urodzin i 250-lecia śmierci niemieckiego uczonego. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie celebrujemy Rok Winckelmanna otwarciem Gabinetów Starożytności 1 grudnia 2017 r.

W Gabinetach Starożytności prezentujemy antyczną ceramikę, a także niewielki zbiór sztuki egipskiej. Podobnie jak dzieła w Lapidarium i Gabinecie Etruskim pochodzą one z wilanowskiej kolekcji sztuki starożytnej, zgromadzonej przez Aleksandrę i Stanisława Kostkę Potockich oraz kolejnych przedstawicieli rodu. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podjęło starania o scalenie historycznej kolekcji dzieł sztuki egipskiej i greckiej, która uległa rozproszeniu w rezultacie II wojny światowej. Otwarcie Gabinetów Starożytności przywraca antycznym dziełom sztuki należne im miejsce w historycznej rezydencji królewskiej. Więcej o Gabinetach Starożytności: tutaj.

Informacja o projekcie (w języku niemieckim) znajduje się również na stronie Winckelmann-Gesellschaft.