© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.12.2019

Projekt zakończony

785 dni – tyle czasu trwała realizacja zakresu rzeczowego projektu: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Efekty pozwolą na długie lata zachować świetność wilanowskiego dziedzictwa kulturowego oraz cieszyć się jego pięknem i oryginalnością, czego przede wszytkom oczekują goście i turyści odwiedzający to unikatowe miejsce.

Sukces był możliwy dzięki pracy Zespołu Projektowego składającego się z 10 osób, w którego skład weszli:

Elżbieta Modzelewska – kuratorka zadania nr 1: Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu;         

Paweł Baranowski – kurator zadania nr 2: Modernizacja i przebudowa sal wystawowych Galerii Ogrodowych na piętrze pałacu i zadania nr 3: Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie;

Beata Pragert i Katarzyna Kuśmierska – kuratorki zadania nr 4: Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii i zadania nr 8: Zarządzanie projektem;

Irma Fuks-Rembisz – kuratorka zadania nr 5: Konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii;

Eryk Bunsch – kurator zadania nr 6: Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów;

Konrad Pyzel – kurator zadania nr 7: Promocja;

Diana Święcka – nadzór archeologiczny;

Jarosław Malczyk – nadzór nad opracowywaniem i przeprowadzaniem procedur udzielania zamówień publicznych i udział w nich;

Waldemar Nowak – koordynacja finansowa projektu i jego rozliczanie.


Był to już piąty projekt muzeum, który uzyskał unijne dofinansowanie - wartość całkowita sięgnęła 17 805 563,40 zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 13 651 607,12 zł, a koszty niekwalifikowalne zamknęły się w kwocie 4 153 956,28 zł. Całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jakie są efekty prac projektowych i remontowych?

a)na parterze pałacu konserwacji poddano 8 fresków Michelangela Palloniego wraz z otaczającymi je dekoracjami rzeźbiarsko-sztukatorskimi. Programem prac objęto również późniejsze elementy wystroju: dwa malowidła i ich ramy w dodanym do Galerii Południowej przęśle i sąsiednim wąskim pomieszczeniu, prowadzącym do Sali Białej wraz z oddzielającą przedstawienia płaskorzeźbioną płyciną,

b)w ramach przebudowy galerii ogrodowych i sal wystawowych na pierwszym piętrze pałacu kompleksowo i całościowo zmodernizowano i zabezpieczono powierzchnię 647,17 m² - łącznie 14 pomieszczeń i komnat,

c)pracom remontowym i konserwatorskim poddany został cały dach nad skrzydłem północnym pałacu, czyli 489, 43 m² powierzchni,

d)wykonana została izolacja termiczna oraz przeciwwodna w obszarze ścian fundamentowych i piwnicznych budynku Oranżerii,

e)konserwacji poddano 4 figury Herkulesów wraz z 4 postumentami, a także wykonano ich kopię,

f)zdigitalizowano 12 biskwitowych rzeźb, przeprowadzono 7 cyklów badań zmian starzeniowych na elewacjach pałacu, dokonano pomiarów wnętrz w technologii 3D Antygabinetu Królowej i Gabinetu al Fresco, zakupiono dwie macierze dyskowe na potrzeby digitalizacji i udostępniania zbiorów,

g)zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną i tablicę pamiątkową, utworzono podstronę internetową poświęconą projektowi (wersja językowa: polska i angielska), na której zamieszczono ponad 60 artykułów, nakręcono 2 filmy promujące projekt, w nakładzie 1000 egzemplarzy wydano folder promocyjny,  przeprowadzone zostały również dwie konferencje prasowe (inaugurująca projekt i podsumowująca jego realizację) oraz dwie odsłony kampanii reklamowej zewnętrznej w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie.

Tekst: Maciej Bałaż
Zdjęcia: Zbigniew Reszka

logotypy POIiŚ