© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.09.2018

Promocja projektu na Europejskich Dniach Dziedzictwa

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 8-9 września 2018 roku promowaliśmy również projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przy Domku Lanciego na przedpolu wilanowskiego pałacu znajduje się obecnie tymczasowa pracownia konserwatorska, w której powstają kopie rzeźb ogrodowych Herkulesów wraz z postumentami. We wrześniowy weekend, w godzinach 11-14 można było zobaczyć ten proces na żywo i przekonać się, jak wygląda praca rzeźbiarza, jakich wymaga umiejętności i narzędzi. Warto wiedzieć, że jest to ostatni etap długiego i złożonego procesu wykonywania takich kopii, poprzedzony m.in. zdejmowaniem silikonowej formy z oryginału, wykonaniem komputerowego modelu trójwymiarowego i obrabianiem bloku kamienia przez maszynę, pracującą na podstawie owego modelu. Praca dyplomowanego artysty-rzeźbiarza jest jednak niezbędna, by nadać dziełu finalną formę i by kopia do złudzenia przypominała oryginał, odpowiadając mu swoimi wartościami estetycznymi.

Przy okazji prezentacji prac mówiliśmy również o powodach wykonywania kopii, o tym, co dzieje się z oryginałami i odpowiadaliśmy na wszelkie pytania publiczności. Towarzyszyły nam plansze informacyjne, wyjaśniające założenia całego zadania i pokazujące wygląd rzeźb na kolejnych etapach wykonywania kopii. To zadanie zbliża się powoli do końca i niebawem publiczność będzie mogła podziwiać wszystkie kopie ustawione wraz z postumentami na nabrzeżu Jeziora Wilanowskiego.

logotypy POIiŚ3