© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Propugnaculum christianitatis – Osłona chrześcijaństwa

Łacińskie wyrażenie propugnaculum christianitatis należy wiązać z listem papieża Innocentego XI, który w 1678 r., w liście do polskiego senatu nazwał Polskę prevalidum ac illustre christianitatis Reipublicae propugnaculum – potężną i wspaniałą osłoną chrześcijańskiej Rzeczypospolitej.