© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.10.2021

Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie

Zadanie rozpoczęło się w sierpniu 2021 r. i jest zaplanowane do końca 2023 r. Celem projektu jest dostosowanie pałacu do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym poruszających się na wózkach. Zostanie on osiągnięty poprzez budowę windy w skrzydle północnym, montaż mechanicznych platform i platform schodowych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, w tym sanitarnej.

W 2021 r. zakończono prace projektowe, a w latach 2022–2023 zaplanowana jest realizacja techniczna zadania. Przewidywany koszt całkowity projektu to 12 000 000 zł.

Inwestycję pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. »Nowa galeria – etap II 2022«” dofinansowano w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 3 095 000 zł.

Barwy Rzeczypospolitej PolskiejLogo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego