© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.10.2021

Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie

Zadanie rozpoczęło się w sierpniu 2021 r. i jest zaplanowane do końca roku 2023. Celem projektu jest dostosowanie pałacu do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym poruszających się na wózkach. Zostanie on osiągnięty poprzez budowę windy w skrzydle północnym, montaż mechanicznych platform i platform schodowych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, w tym sanitarnej.

W 2021 r. planowane jest ukończenie prac projektowych, a w latach 2022-2023 realizacja techniczna zadania. Przewidywany koszt całkowity projektu to 12 mln zł.