© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.10.2021

Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie

Zadanie rozpoczęło się w sierpniu 2021 r. i jest zaplanowane do końca 2023 r. Celem projektu jest dostosowanie pałacu do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym poruszających się na wózkach. Zostanie on osiągnięty poprzez budowę windy w skrzydle północnym, montaż mechanicznych platform i platform schodowych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, w tym sanitarnej.

W 2021 r. zakończono prace projektowe. W dniu 1.06.2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 01.10.2023 r.
Nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji będzie pełnił Inspektor nadzoru inwestorskiego (zespół inspektorów branżowych wraz z koordynatorem) oraz Nadzór autorski. 

Koszt całkowity projektu to 15 000 000 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach” uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 11 958 200,00 zł (w tym: 4 242 531 zł na lata 2021-2022 i 7 715 669,00 zł na 2023 r.)


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego