© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii

Zadanie dotyczyło remontu części istniejącego podpiwniczenia budynku Oranżerii. Dzięki niemu przestrzeń dawnego magazynu została podzielona na dwie części. W jednej z nich (ok. 80 mkw.) powstało nowe laboratorium pomiarowe dla muzealnej Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, przygotowane do prowadzenia prac związanych z trójwymiarowym skanowaniem obiektów zabytkowych. Przestrzeń podzielono na trzy strefy (w tym dwa pomieszczenia dla zrobotyzowanych systemów pomiarowych). Zwrócono przy tym uwagę na zapewnienie najwyższych parametrów pomiarowych (minimalizacja drgań podłoża, posadzka antyelektrostatyczna, powierzchnie antyodblaskowe) i najwyższego poziomu bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, wydzielona strefa pożarowa). W drugiej części piwnicy Oranżerii (ok. 90 mkw.) stworzono dodatkowe zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych w Dziale Ogrodowym oraz osób wykonujących w ramach praktyk lub wolontariatu prace pielęgnacyjne na terenie wilanowskich ogrodów i parków.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ