© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.05.2023

Przedprzewodnik

Dla niektórych osób wizyta w nowym miejscu wiąże z tak dużą ilością nowych bodźców, że zamiast radości poznawania mogą odczuwać stres i lęk. Czują się spokojnie i bezpieczniej, gdy wiedzą, czego spodziewać się na miejscu.

Co to jest przedprzewodnik

Rozwiązaniem jest przedprzewodnik, czyli zbiór najważniejszych informacji organizacyjnych, które mogą pomóc w przygotowaniu się do wizyty w muzeum.

W przedprzewodniku informujemy, jak np. kupić bilet, jak dojść do pałacu, jak zachować się w pałacu.

Dla kogo

Rozwiązanie skierowane jest m.in. do osób w spektrum autyzmu.

W ramach projektu

powstały trzy przedprzewodniki:

  • Przygotuj się do wizyty w muzeum
  • Przygotuj się do wizyty na wystawie „Kolekcjonerstwo Potockich”
  • Przygotuj się do wizyty w ogrodach

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.