© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.09.2021

Przeprowadzenie rocznej kontroli przewodów kominowych grawitacyjnych oraz kontroli szczelności instalacji gazowych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w obiektach budowlanych należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.)

Znak sprawy DAS.2402.16.PP.2021