© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Przyjemski Władysław h. Rawicz

Przyjemski Władysław h. Rawicz (zm. 1699), wojewoda kaliski. Był muszkieterem Ludwika XIV, więc zrozumiałe, że po powrocie do Polski wspierał stronnictwo francuskie, skupione wokół królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. Snuł natomiast z ambasadą Francji intrygi przeciw królowi Janowi III. Król z powodów rodzinnych wolał zatuszować sprawę, jednak zajęła ona znaczną część sejmu 1681 r., a sam Przyjemski przyczynił się do bezowocnego zakończenia obrad.

Sejm 1683 r. wyznaczył go do komisji do rozmów z przedstawicielami elektora brandenburskiego. W r. 1695 został kasztelanem kaliskim. Po śmierci króla Jana III stanął zdecydowanie po stronie kandydatury Franciszka Ludwika Contiego, a gdy wzrosły szanse elektora saskiego, gotów był poprzeć królewicza Jakuba Sobieskiego. Podpisał 26 VI 1697 elekcję  Francuza, gotów był z bronią w ręku walczyć o jego zwycięstwo i przyczynił się do zawiązania konfederacji szlachty wielkopolskiej w Środzie. Sam został jej marszałkiem, potem witał Contiego w Oliwie, starł się zbrojnie z przeciwnikami i musiał uchodzić przed ich przewagą.

W r. 1698 pojednał się z Augustem II, dostał w nagrodę województwo kaliskie. W roku następnym zmarł, nie pozostawiając potomstwa z małżeństwa z poślubioną kilka lat wcześniej Katarzyną z Przyjemskich (2.v. Kretkowską).