© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
„Studia Wilanowskie”   „Studia Wilanowskie”   |   17.02.2011

Publiczność muzealna w świetle Ksiąg Zwiedzających Muzeum w Wilanowie w latach 1805-1931

Studia Wilanowskie, 1980 r. T. VI

W 1805 r. z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego zostało utworzone i udostępnione publiczności Muzeum w Wilanowie. W intencji Potockigo Wilanów, jako pamiątka po królu Janie Sobieskim, za którego panowania Polska po raz ostatni przed rozbiorami zaznała radości zwycięstwa, stanowić miał sankturium przeszłości narodowej. Ta głęboka patriotyczna idea łączyła się z zamiarem propagowania w jak najszerszym zakresie wiedzy o sztuce i historii...

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich