© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.06.2020

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2020–2024

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na szóstą, czteroletnią kadencję (2020–2024).

Członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Jarosław Gałęza
Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

Grażyna Ignaczak-Bandych
Szef Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Grupa Landeskrone
Fundacja Książąt Lubomirskich

prof. dr hab. Michał Kopczyński
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie 


prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Dyrektor
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Purchla
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

Jarosław Sawko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Platige Image S.A.

Bartosz Skaldawski
Zastępca Dyrektora
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.