© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2011–2015

logo muzeum

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, powołał zarządzeniem z 17 listopada 2011 r. Radę Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkami Rady w kadencji obejmującej lata 2011–2015 są:

dr Barbara Arciszewska (od 2012 r.)
Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Pan Arkadiusz Bachan
Dyrektor Per Aarsleff Polska sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej Powszechnej i Polskiej
Instytut Historii Sztuki UW

prof. Bogusław Dybaś (od 2014 r.)
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

prof. Dorota Folga-Januszewska (do 2013 r.)
Dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW

dr Elżbieta Hibner
członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

dr Jarosław Krawczyk
redaktor naczelny Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”

Pan Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes Zarządu Fundacji Książąt Lubomirskich

dr Waldemar Robert Macko
proboszcz parafii p.w. św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Instytut Historii Sztuki UW

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Pan Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wilanów

prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza

Pan Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

Do grona wymienionych wyżej osób dołączyła kolejna, której kandydaturę, zgodnie z ustawą o muzeach, zgłosiła sama Rada na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 IV 2012: dr Barbara Arciszewska z Instytutu Historii UW.

W związku z rezygnacją prof. Doroty Folgi-Januszewskiej z członkostwa w Radzie, podczas posiedzenia w 2014 r. Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie IV kadencji podjęła uchwałę w sprawie wskazania na jej miejsce kandydata z rekomendacji dyrektora muzeum. Na posiedzeniu Rady w dn. 26 maja br. przedstawiona została kandydatura profe Bogusława Dybasia, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, wybitnego badacza specjalizującego się w historii nowożytnej Polski. Kandydatura ta spotkała się z przychylnym przyjęciem Rady. Na mocy Zarządzenia z dn. 3 lipca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania członków Rady przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prof. Bogusław Dybaś został powołany na to stanowisko przez Panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzatę Omilanowską.