© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.03.2016

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2016–2020

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na piątą, czteroletnią kadencję (2016-2020).

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Bachan
Dyrektor
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

dr Elżbieta Hibner
Prezes
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Fundacja Książąt Lubomirskich

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Jacek Purchla
W latach 1991–2017 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora
Instytut Adama Mickiewicza

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.