© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Radziwiłł Jerzy Józef h. Trąby

Radziwiłł Jerzy Józef h. Trąby (1668-1689), wojewoda trocki. Był siostrzeńcem Jana III Sobieskiego, ponieważ jego matka, Katarzyna z Sobieskich, poślubiła Michała Kazimierza Radziwiłła, wojewodę wileńskiego.

Studiował m. in. w Pradze, Marsylii; gdy dotarł wraz z bratem Karolem Stanisławem do Paryża, otrzymał w r. 1685 od Jana III polecenie udania się do Londynu z  gratulacjami dla Jakuba II z okazji objęcia tronu. Po powrocie z Anglii król Jan III powierzył braciom następną misję: wyruszyli do Portugalii zabiegać o rękę infantki dla królewicza Jakuba Sobieskiego, lecz wobec poniechania przez dwór w  Lizbonie tej koligacji, nie zostali nawet przyjęci na audiencji przez króla Piotra II.

Zimę 1686/7 spędzili obaj w Rzymie; Jerzy był już wówczas podczaszym litewskim. Posłował na kilka sejmów, ożenił się w r. 1688 z Marią Eleonorą, księżniczką Anhalt Dessau, został ordynatem nieświeskim. Miał ogromne dobra, lecz  obciążone wielkimi ojcowskimi długami. W r. 1688 został wojewodą trockim; ceniony za wiedzę, inteligencję i rozwagę, nie zdołał jednak wykorzystać tych przymiotów, zmarł bowiem niespodziewanie w r. 1689 i pochowany został w Białej. Jedyna córka zmarła wkrótce po urodzeniu.