© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.03.2023

Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2023 roku” w podziale na 3 części

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.: „Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2023 roku” w podziale na 3 części:

Część nr 1 – pielęgnacja ogrodu różanego i małej różanki,

Część nr 2 – pielęgnacja ogrodu barokowego na tarasie górnym,

Część nr 3 – utrzymanie terenu folwarku zachodniego Muzeum.

Znak sprawy: DEF-ZP.1.2401.1.EŁ.2023

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 30 marca 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl