© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.04.2024

Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2024 roku w podziale na 2 części

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.

Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2024 roku w podziale na 2 części:

Część nr 1 – pielęgnacja ogrodu barokowego na tarasie górnym,

Część nr 2 – utrzymanie terenu folwarku zachodniego Muzeum.

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.5.2401.5.2024

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2024 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2024 r. do godz. 10:30

Termin związania z ofertą: do dnia 18.05.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl/pn/muzeum-wilanow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl/pn/muzeum-wilanow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList