© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.01.2020

Realizacja warsztatów i pokazów z zakresu historycznej rekonstrukcji kulinarnej w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn.: „Ogród, Kuchnia, Stół-2020”

Zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

realizowane w ramach przedsięwzięcia z zakresu działalności edukacji kulturalnej pn.: „Ogród, Kuchnia, Stół- 2019”
Znak sprawy: KF.AZ.2402.1.JM.2020

3 stycznia 2020 r. opublikowano:

14 stycznia 2020 r. opublikowano: