© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.07.2021

Realizacji warsztatów i pokazów z zakresu historycznej rekonstrukcji kulinarnej w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn.: „Ogród, Kuchnia, Stół - 2021”

zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.)

realizowane w ramach przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej pn.:
„Ogród-Kuchnia-Stół - 2021”.
Znak sprawy: DEF.ZP.2402.2.JM.2021

06 lipca 2021 r. opublikowano:

28 lipca 2021 r. opublikowano: