© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   04.01.2022

Realizacja warsztatów i pokazów z zakresu historycznej rekonstrukcji kulinarnej w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn. „Ogród-Kuchnia-Stół 2022”

Zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.)

realizowane w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn. „Ogród-Kuchnia-Stół 2022”

Znak sprawy: DEF.ZP.2402.1.JM.2022

04.01.2022 r. opublikowano:

14.01.2022 r. opublikowano:

opublikowano dnia 09.03.2022 r.