© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2017

Recenzowanie artykułów do „Studiów Wilanowskich”

Procedura recenzowania artykułów:

  1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z zasadami „Studiów Wilanowskich”, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, następnie kierowany do recenzji.
  2. Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji, przy której autor tekstu jest afiliowany. W przypadku rozbieżnych opinii redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
  3. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, a ci nie znają autora recenzowanej pracy. Recenzenci nie są związani z autorami relacjami osobistymi; nie występuje też między recenzentami autorem podległość zawodowa ani bezpośrednio współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

Recenzenci tomów:

2015

Dr hab. Hanna Osiecka Samsonowicz prof. Instytut Sztuki PAN

2016

Dr hab. Wojciech Tygielski prof. Instytutu Historii Sztuki UW

2017

dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, MNK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
dr hab. Joanna Czernichowska, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
dr Anna Frąckowska, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, Politechnika Wrocławska
dr Paweł Ignaczak, Muzeum Warszawy, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
dr Paweł Jeziorski, Instytut Historii PAN, Toruń
dr Dariusz Kacprzak, Akademia Sztuki, Muzeum Narodowe w Szczecinie
dr Joanna Orzeł, Uniwersytet Łódzki
dr Damian Makuch, Uniwersytet Warszawski
dr Jolanta Polanowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
dr Tomasz Pruszak, Muzeum Warszawy
dr hab. Tomasz de Rosset, prof. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń,
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
Anna Saratowicz, Zamek Królewski w Warszawie
prof. dr hab. Iwona Szmelter, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

2018

dr Joanna Arszyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Konrad Bobiatyński, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. Bogusław Dybaś, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu
dr hab. Łukasz Gołaszewski, Uniwersytet Warszawski
Urszula Kosińska, Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Kossarzecki, Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr hab. Dorota Kudelska, profesor Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
dr hab. Estera Lasocińska, prof. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa
dr Aneta Markuszewska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dariusz Milewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
prof. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski
Dariusz Nowacki, Zamek Królewski na Wawelu
dr Mariusz Smoliński, Uniwersytet Warszawski
Jan Jerzy Sowa, Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Szwaciński, Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr hab. Michał Woźniak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

2019

dr Wojciech Bagiński, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK, Toruń
Michał Błaszczyński, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Prof. dr hab. Marzenna Ciechańska, ASP, Warszawa
dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP, Warszawa
dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Nauki PAN, Kraków
dr hab. Magdalena Górska, prof. IBL PAN, Warszawa
dr Magdalena Ludera, MNK, Kraków
dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP, Gdańsk
dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM, Poznań
Stefan Mieleszkiewicz, MNW, Warszawa
dr Anna Miłosz, IS PAN, WarszawaDr Izabela Kopania, IS PAN, Warszawa
Dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP, Gdańsk
Dr Rafał Nestorow, IS PAN, Kraków
Dr Jarosław Pietrzak, UP, Kraków
Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. UŚ, Katowice
Prof. dr hab. Iwona Szmelter, ASP, Warszawa
Dr hab. Michał Wardzyński, UW, MIK, Warszawa
Dr Joanna Winiewicz-Wolska, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
Ewa Orlińska-Mianowska, MNW, Warszawa
dr Magdalena Piwocka, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
dr Jolanta Polanowska, IS PAN, Warszawa
dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK, Toruń
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
Renata Sobczak-Jaskulska, MNP, Poznań
dr Karolina Stanilewicz, ASP, Łódź
prof. dr hab. Iwona Szmelter, ASP, Warszawa

2020

Dr Izabela Kopania, IS PAN, Warszawa
Dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP, Gdańsk
Dr Rafał Nestorow, IS PAN, Kraków
Dr Jarosław Pietrzak, UP, Kraków
Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. UŚ, Katowice
Prof. dr hab. Iwona Szmelter, ASP, Warszawa
Dr hab. Michał Wardzyński, UW, MIK, Warszawa
Dr Joanna Winiewicz-Wolska, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków