© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.12.2021

REGULAMIN KONKURSU na pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną

Przedmiotem konkursu jest pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną

Znak sprawy DRHS. 214.3-1.PSP.2021

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie konkursu (dalej „regulamin”) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

opublikowane 05.01.2022 r.