© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Relacja historyczna o Polsce” Gasparda de Tende’a

Relacja historyczna o Polsce

Gaspard de Tende

Tłumaczenie i redakcja naukowa: Tomasz Falkowski

Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 299, ISBN 978-83-63580-24-7.

„Duch tego narodu został tam tak celnie oddany, że nawet zdaniem samych Polaków nie można ich odmalować bardziej naturalnymi kolorami”. To zdanie francuskiego znawcy dziejów powszechnych o dziele de Tende’a można uznać za najlepszą zachętę do przeczytania książki. Wnikliwość i celność opisów staropolskiego świata sprawiają, że to źródło jest bardzo wartościowe dla specjalistów, a ciekawe dla wszystkich zainteresowanych przeszłością. Przy lekturze co jaskrawszych opisów warto pamiętać, jak duży wpływ miała Relacja na kształtowanie się zachodnioeuropejskich stereotypów o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach.

Opracowanie graficzne: Karolina Mazurkiewicz, Wojciech Staniewski / Studio 2x2