© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.10.2014

Relacje ze spotkań rodzinnych EOG

Nietoperze

21 września 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie przyrodnicze dla rodzin realizowane w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”. Warsztaty dotyczyły nietoperzy. 

Nietoperza nie jest łatwo spotkać, choć czasem zdarza się to nawet w pałacowych wnętrzach. W pełen tajemnic świat nietoperzy, również tych wilanowskich, wprowadził nas Marek Kowalski. 

Ważki

28 września 2014 r. odbyły się drugie warsztaty rodzinne w ramach programu spotkań ze specjalistami. Tym razem Tomasz Karasek opowiadał o ważkach ogrodów wilanowskich. Ważki to jedna z grup zwierząt, które zostały uwzględnione w realizowanym na terenie Muzeum projekcie badawczo-edukacyjnym.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się wielu ciekawostek z zakresu biologii oraz ekologii tej grupy. Zajęcia miały również aspekt praktyczny – w czasie spotkania można było zdobyć wiedzę na temat wyszukiwania, obserwacji i poławiania poszczególnych stadiów rozwojowych. Nad Jeziorem Wilanowskim można było spróbować swoich sił w posługiwaniu się siatką entomologiczną, służącą do łapania postaci dorosłych, oraz czerpakiem hydrobiologicznym służącym do łapania larw żyjących na dnie zbiorników i wśród wodnych roślin.

Woda i powietrze

5 października 2014 r. odbyło się spotkanie pod tytułem „Badania chemiczne wody i powietrza”. Warsztaty prowadził dr Łukasz Drewniak.

W czasie spotkania można było dowiedzieć się, co to jest monitoring środowiskowy, po co badamy wodę i powietrze, jakie są wskaźniki jakości wody, a jak analizuje się zanieczyszczenia powietrza. W części praktycznej uczestnicy mogli samodzielnie wykonać pomiary, na przykład zmierzyć wartość pH, poznać działanie różnych przyrządów laboratoryjnych, w tym automatycznego detektora służącego pomiarowi lotnych związków organicznych.

Ptaki

20 października 2014 r. odbyło się kolejne przyrodnicze spotkanie dla rodzin realizowane w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”. Spotkanie prowadził ornitolog Marek Elas. 

Rozpoczęliśmy wycieczką po ogrodach z lornetkami. Dowiedzieliśmy się, że przy obserwowaniu ptaków równie ważne jak ich wygląd są też wydawane przez nie odgłosy. W czasie spaceru Marek Elas opowiadał o prowadzonych w ramach projektu badaniach. Pokazywał m.in., jak przy pomocy kamery umieszczonej na długiej tyczce można sprawdzić, czy skrzynka lęgowa była w danym roku zajęta. Uczestnicy wykonali liczenie krzyżówek na stawie i uczyli się sporządzać notatki terenowe. Na koniec odbyło się obrączkowanie ptaków, w czasie którego można było dowiedzieć się, czemu służy obrączkowanie, jak odróżnić samca i samicę bogatki, a jak modraszki, jak bada się otłuszczenie ptaków. Mieliśmy też znakomitą okazję obejrzeć z bliska najmniejszego polskiego ptaka – mysikrólika.

Rośliny

26 października 2014 r. odbyły się ostatnie warsztaty w ramach rodzinnego programu spotkań ze specjalistami. Tym razem dr Magdalena Sobolewska opowiadała o różnorodności roślinności naturalnej i ozdobnej w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W czasie zajęć uczestnicy mogli nauczyć się  rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym. Po wstępie teoretycznym odbyła się część praktyczna polegająca na przygotowaniu przez uczestników prezentacji wybranych gatunków drzew i krzewów. 

eea grants logo

 

Spotkania prowadzone były w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

WIĘCEJ O FUNDUSZACH EOG:

EEA Grants

Polska strona funduszy EOG

WIĘCEJ O PROJEKCIE >>TUTAJ.