© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.09.2021

Remont Alei Grabowej

Zakończono prace remontowe przy kolejnym obiekcie w parku wilanowskim. Ich realizacja pozwoli na przywrócenie historycznej formy Alei Grabowej oraz wzmocnienie jej walorów przyrodniczych i atrakcyjności dla spacerowiczów.

Aleja Grabowa została wytyczona w XVIII w. jako część barokowego założenia ogrodowego w Wilanowie. Starannie kształtowana stała się jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów, cieszącym się popularnością wśród spacerowiczów. Dość szeroki, długi na 140 m trakt został otoczony monumentalnym szpalerem grabów o wysokości 8 m! W jego górnej części korony drzew wzajemnie się przenikały, tworząc zielone sklepienie. Do czasu rewitalizacji Aleja Grabowa składała się z jednego, północnego szpaleru drzew, w którym występowały liczne ubytki, a sam trakt pokrywała nawierzchnia z tłucznia.

W ramach remontu Alei Grabowej wykonana została nowa, wzmocniona nawierzchnia mineralna. Zapewni ona odpowiedni komfort spacerowiczom oraz wysoką przepuszczalność powietrzno-wodną sprzyjającą równowadze przyrodniczej. Nie bez znaczenia są także walory estetyczne takiego rozwiązania. W południowej części posadzonych zostało 687 grabów pospolitych (Carpinus betulus), które stworzą zwarty zielony szpaler. W ramach projektu powstał także nowy system nawadniający. Prace pozwolą na przywrócenie historycznej formy alei atrakcyjnej dla zwiedzających oraz stworzenie nowych potencjalnych siedlisk ptaków i drobnej fauny.

Prace przy remoncie Alei Grabowej zakończone zostały w grudniu 2021 r.