© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.02.2015

Remont dachów Kordegardy

Kordegarda została wybudowana w XVIII w., wg projektu Szymona Bogumiła Zuga. Wraz z Oficyną Kuchenną i Łazienką stanowiła całość projektu przebudowy wilanowskiej rezydencji dla Izabeli Lubomirskiej. Dziś jest budynkiem przeznaczonym do celów administracyjnych muzeum.

W ramach projektu możliwy był remont dachów budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu, w tym wymiana na całkowicie nową zużytej technicznie konstrukcji przykrycia dachowego.

Prace remontowe rozpoczęto od zdjęcia starej dachówki, położono warstwę izolacyjną z papy termozgrzewalnej, przykręcono do dachu nowe listwy, do których przymocowano nowe dachówki. Ich wzór – ze względu na zabytkowy charakter budynku – został wybrany przez powołaną w tym celu komisję. Ostatni etap prac objął poddasze Kordegardy. Konserwacji poddane zostały również elementy miedziane na dachu, okna w połaci dachu oraz kominy.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ