© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.07.2021

Domek Lanciego po remoncie

W listopadzie 2022 r. otworzyliśmy Domek Lanciego – nowe miejsce twórcze na mapie Warszawy, w całości oddane dawnym rzemiosłom. Będziemy tu kultywować i rozwijać sztukę kaligrafii, krawiectwa historycznego, haftu i tkactwa. Domek Lanciego został pięknie wyremontowany i jest dziś ozdobą przedpola pałacu wilanowskiego. W jego wnętrzach historia ożywa – dzięki ludziom pełnym pasji, którzy spotykają się tu i dzielą doświadczeniem. Dołącz do nas!

Miejsce składa się w istocie z dwóch budynków: Domku Lanciego i Drwalni Peldy. Powstały one według projektu Franciszka Marii Lanciego w latach 1848–1850 dla Augusta i Aleksandry Potockich. Nazwa „Domek Lanciego” nawiązuje do nazwiska jego projektanta. Drwalnia Peldy odnosi się z kolei do Franciszka Peldy, ogrodnika czeskiego pochodzenia, który w latach 1845–1855 pełnił funkcję inspektora ogrodów wilanowskich. Oba budynki związane były z folwarkiem i administracją pałacową.

Informacje historyczne o budynkach są bardzo lapidarne. Trudno również ustalić, kiedy zmieniła się ich pierwotna funkcja. Wiadomo jednak, że w okresie międzywojennym w zabudowaniach mieściła się mleczarnia, a od 1945 r. – sklep GSSCH.

Istotne zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu budynków nastąpiły z początkiem lat 60. XX w., kiedy podjęto decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego remontu konserwatorskiego. Jednak do dziś zabudowania zachowały rozpoznawalny charakter projektów Lanciego – z typowymi oknami i podcieniem na drewnianych kolumnach budynku głównego.

W 1969 r. we wnętrzu Drwalni Peldy powstało malowidło przedstawiające pełnopostaciowy portret konny króla Jana III z ornamentalną inskrypcją „Joannes Rex Poloniae Turcoum Victor” i sygnaturą artysty „Pinx. & cal. F. Starowieyski 1969”. I faktycznie, dzieło posiada cechy charakterystyczne dla malarstwa Franciszka Starowieyskiego. Niezwykle ciekawy jest zastosowany w napisie własny system znaków artysty, wywiedziony z barokowej estetyki i nawiązujący do prac XVII-wiecznych mistrzów.

Zadanie pn. „Remont i adaptacja Domku Lanciego i Drwalni Peldy” uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 4 114 000,00 zł (w tym: 1 822 000,00 zł na 2021 rok i 2 292 000,00 zł na 2022 rok).