© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.07.2021

Remont Domku Lanciego i Drwalni Peldy

Na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od lipca 2021 r. na przedpolu pałacu wilanowskiego trwa remont generalny Domku Lanciego i Drwalni Peldy wraz z dziedzińcem wewnętrznym. Działania mają na celu adaptację zespołu budynków na potrzeby edukacyjne.

Domek Lanciego i Drwalnia Peldy powstały według projektu Franciszka Marii Lanciego w latach 1848–1850 dla Augusta i Aleksandry Potockich. Nazwa: Domek Lanciego, bezpośrednio nawiązuje do nazwiska jego projektanta, natomiast Drwalnia Peldy odnosi się do Franciszka Peldy, ogrodnika czeskiego pochodzenia, urodzonego w 1820 roku w Pradze, który w latach 1845-1855 pełnił funkcję inspektora ogrodów wilanowskich.

Informacje historyczne, zwłaszcza te dotyczące pierwszych dziesięcioleci po powstaniu budynków, w ogólnodostępnej literaturze przedmiotu są bardzo lapidarne. Trudno również ustalić, kiedy przestały być one związane z folwarkiem i administracją pałacową. Wiadomo jednak, że w okresie międzywojennym w zabudowaniach mieściła się mleczarnia, a od 1945 r. – sklep G.S.S.CH.

Istotne zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu budynków nastąpiły z początkiem lat 60. XX w., kiedy podjęto decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego remontu konserwatorskiego. Jednak do dziś zabudowania zachowały rozpoznawalny charakter projektów Lanciego – z typowymi oknami i podcieniem na drewnianych kolumnach budynku głównego.

W 1969 r. we wnętrzu Drwalni Peldy powstało malowidło przedstawiające pełnopostaciowy portret konny króla Jana III z ornamentalną inskrypcją „Joannes Rex Poloniae Turcoum Victor” i sygnaturą artysty „Pinx. & cal. F. Starowieyski 1969”. I faktycznie, dzieło posiada cechy charakterystyczne dla malarstwa Franciszka Starowieyskiego. Niezwykle ciekawy jest zastosowany w napisie własny system znaków artysty, wywiedziony z barokowej estetyki i nawiązujący do prac XVII-wiecznych mistrzów.

Zadanie „Remont i adaptacja Domku Lanciego i Drwalni Peldy – etap I” realizowane jest do 31 grudnia 2021 r. Dofinansowano je ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie generalnego remontu budynków wraz z dziedzińcem zaplanowane jest na koniec września 2022 r.

Po remoncie w Domku Lanciego i Drwalni Peldy będą odbywały się edukacyjne warsztaty i wydarzenia dotyczące m.in. rzemiosła historycznego: krawiectwa, haftu, koronki i kaligrafii. 

Zadanie pn. „Remont i adaptacja Domku Lanciego i Drwalni Peldy” uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 4 114 000,00 zł (w tym: 1 822 000,00 zł na 2021 rok i 2 292 000,00 zł na 2023 rok).

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego